«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΔΡΕΙΑΣ»

Μια πρωτοποριακή έκθεση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», με τα πολύτιμα αντικείμενα του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΔΡΕΙΑΣ» επιχειρούν μιαν άλλη προσέγγιση στην ιστορία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, έτσι όπως αυτή εξελίσσεται από τα χρόνια της Επανάστασης του 1821 έως τις μέρες μας. Στο κουφάρι ενός πλοίου, που συνθέτει το σκηνικό της έκθεσης, αναπτύσσονται όλα τα σημαντικά επεισόδια της πορείας του Πολεμικού Ναυτικού, μέσα από μικρές άγνωστες ιστορίες.

Επιλεγμένα αντικείμενα που δεν έχουν ως τώρα εκτεθεί παρουσιάζονται μαζί με φωτογραφικό υλικό, ηχητικά και οπτικά ντοκουμέντα, έτσι ώστε οι επισκέπτες να συμμετέχουν με όλες τους τις αισθήσεις, να κατανοήσουν, να συγκινηθούν και να προβληματιστούν. Η νέα έκθεση, παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από τις 16 Φεβρουαρίου 2016.

“Stories of Valour”

An innovative exhibition of FHW, at the «Hellenic Cosmos» Cultural Centre with precious exhibits from the Greek Navy.

The “Stories of Valour” presents another approach to the history of the Greek Navy, as it evolves from the years of the Revolution of 1821 to the present day. In the wreck of a ship, which composes the exhibition scene, develops all the major episodes of the route of the Navy, through unknown small stories.

Selected objects, never exposed before, are presented together with photographs, audio and video documents, so that visitors can participate with all their senses, understand, be moved and reflect. The new exhibition, an FHW production, at the Cultural Centre "Hellenic Cosmos" from February 16, 2016.